Ανακλήσεις κτηνιατρικών φαρμάκων Ανακλήσεις κτηνιατρικών φαρμάκων
92282

Ανάκληση παρτίδας 1525 του κτηνιατρικού προϊόντος Neocillin πρόμειγμα-10%-Chlortetracycline hydrochloride
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ