Ανακλήσεις κτηνιατρικών φαρμάκων Ανακλήσεις κτηνιατρικών φαρμάκων
ΑΠ108438

 Ανάκληση παρτίδας 13Η026 του κτηνιατρικού φαρμάκου NERFASIN 20mg/ml
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ