Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
ΑΠ 50909

Ανάκληση της παρτίδας 3016864 1658 του προϊόντος LIVER DETOXIFIER & REGENERATOR
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ