Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακλήσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
ΑΠ 32481

 Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης σκευάσματος νικοτίνης "Super High E-Liquid"
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ