Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 22098

Άρση της υπ. αριθμ. 14836/25-02-2019 Απόφασης ανάκλησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “Μentor SILTEX® silicon breast implant”.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ