Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 14836

Ανάκληση  του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “Μentor SILTEX® silicon breast implant”.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ