Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 19870

Ανάκληση  της παρτίδας 1705229 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “LR ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΡΙΩΝ (03) ΟΔΩΝ”.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ