Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 86292

Ανάκληση παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας ΙΙb "Temperature Sensor Catheter"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ