Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 67600

 Ανάκληση παρτίδας 130901 των συσκευών έγχυσης ορού EXTRA IV SET 
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ