Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 31275

 Ανάκληση της παρτίδας 20121218 της Συσκευής Ορού της εταιρείας ΙΝΕΞ 
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ