Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 60689

 Ανάκληση παρτίδας 20110518 σύριγγας 10ml της εταιρείας ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ 
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ