Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 64580

Ανάκληση παρτίδας του in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος "MDMulticard Basic Extended Phenotype"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ