Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 76570/10

Ανάκληση της παρτίδας 100561 αποστειρωμένων χειρουργικών γαντιών DEMOTEK No.8.
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.