Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 57582

 Ανάκληση παρτίδας 12412018 των χειρουργικών γαντιών INEX RFB size 7.5 & 8.5
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ