Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 57028

Ανάκληση  της παρτίδας  12412018  των  Χειρουργικών Γαντιών,  RFB , size 8, της εταιρείας IΝΕΧ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.