Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 57582

Ανάκληση  της παρτίδας  12412018  των  Χειρουργικών Γαντιών,  RFB , size 7.5 &  8.5, της εταιρείας IΝΕΧ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.