Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 82412 & 83042

Ανάκληση των συνολικών παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “GastriSailTM
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ