Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 74885

Ανάκληση  των παρτίδων (συνημμένο αρχείο) του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “FemoSealTM Vascular Closure System”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στον ΠΙΝΑΚΑ