Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 61292

Ανάκληση  των παρτίδων 6102603 & 6100701  του ιατροτεχνολογικού προϊόντος  “Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ