Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 61291

Ανάκληση  της παρτίδας 1968420 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος: εξεταστικά γάντια “ΝUGARD LATEX EXAMINATION GLOVES Powdered –Medium”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ