Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 54759

Ανάκληση  παρτίδων  του ιατροτεχνολογικού προϊόντος  Radifocus® Introducer II,  Radifocus® Introducer II με επίστρωση Μ και Glidesheath SlenderTM
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στον ΠΙΝΑΚΑ