Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 24492

Ανάκληση Ι/Π SILICONE GEL FILLED IMPLANT
Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την απόφαση περί ανάκλησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος SILICONE GEL FILLED IMPLANT.  Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.