Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 22267

Ανάκληση παρτίδων Ι/Π ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ JIANGSU SHENLI MEDICAL PROD CHINA-EUROMART SA
Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την απόφαση περί ανάκλησης παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ JIANGSU SHENLI MEDICAL PROD CHINA-EUROMART SA.  Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.