Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 22268

Ανάκληση παρτίδων Ι/Π SERACLONE ANTI-K
Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την απόφαση περί ανάκλησης παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος SERACLONE ANTI-K.  Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.