Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 19005

Ανάκληση παρτίδων Ι/Π FLAT FOOT BIOABSORBLE IMPLANTS
Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την απόφαση περί ανάκλησης παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος FLAT FOOT BIOABSORBLE IMPLANTS.  Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.