Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 19000

Ανάκληση παρτίδων Ι/Π BIOPSY NEEDLE
Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την απόφαση περί ανάκλησης παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος BIOPSY NEEDLE.  Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.