Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 21006

Ανάκληση των παρτίδων CHF002057 και CHF002112 του in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος Unyvero BCU Blood Culture Cartridge Set
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ