Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 17422

Ανάκληση της παρτίδας 1005255170 του in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος VIDAS High Sensitive Troponin I
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ