Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 435

Ανάκληση παρτίδων ιατροτεχνολογικών προϊόντων Certofix Duo, Certofix Trio, Drucafix
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στον ΠΙΝΑΚΑ