Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 93945/16

Ανάκληση της παρτίδας Ο623 του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος PATHFAST Presepsin
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ