Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 46182

Ανάκληση ιατροτεχνολογικού προϊόντος Diaquick  Multi-Drug Panels - BZO, Diaquick BZO Cassette/Dipstick
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στον ΠΙΝΑΚΑ