Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 34106

Ανάκληση παρτίδας της ογκομετρικής συσκευής έγχυσης της εταιρείας ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ