Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 44627

Ανάκληση παρτίδας του προϊόντος Cortex Screw 4,5mm της εταιρείας DePuy Synthes
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ