Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 62595

Ανάκληση Ι/Π Φρέζες Αδαμάντινου Τροχού
Ο ΕΟΦ αποφασίζει την ανάκληση του Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος "Φρέζες Αδαμάντινου Τροχού". Για να δείτε την απόφαση της ανάκλησης, πατήστε εδώ.