Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
AΠ 60165

Ανάκληση παρτίδας Ι/Π Innofluor
Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την απόφαση του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ περί ανάκλησης παρτίδας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Innofluor. Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.