Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 91834

 Ανάκληση παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Ala Purple
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε το συνημμένο FSN