Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 91966

 Ανάκληση παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Ala Octa
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδω.
Για να δείτε τους ανακληθέντες αριθμούς παρτίδων, πατήστε εστο συνημμένο FSN