Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 46182

 Ανάκληση παρτίδας 140887 των χειρουργικών ραμμάτων της εταιρείας EUROMART
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ