Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ106308

 Ανάκληση παρτίδας των συρίγγων ινσουλίνης 1ml της εταιρείας BBD ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ