Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 93350

 Ανάκληση παρτίδας του προϊόντος Galt VTI Valved Tearaway Introducer
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.