Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
ΑΠ 99803, 100489

Άρση της υπ’ αρ. 94127/18-10-2017 Απόφασης απαγόρευσης διάθεσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος "SINUS RINSE 120 PREMIXED SACHETS"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

14/11/2017 1:44 μμ
ΑΠ 102437

Ανάκληση παρτίδων του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος CADD Medication  Cassette Reservoir
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

13/11/2017 2:05 μμ
ΑΠ 81657

Ανάκληση  των παρτίδων 53189 & 53339 του διαγνωστικού προϊόντος  “ZENIT RA Scl-70”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

20/10/2017 10:30 πμ
ΑΠ 81712

Ανάκληση παρτίδας P4480 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος "Soluprick Rye Flour, 2 ml solution, allergenic extract, prick-test 1:20 w/v"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

19/10/2017 2:14 μμ
ΑΠ 94127

Απαγόρευση διάθεσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος "SINUS RINSE 120 PREMIXED SACHETS"
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

18/10/2017 10:29 πμ
ΑΠ 82414 & 81658

Ανάκληση  της παρτίδας N6L0351X του ιατροτεχνολογικού προϊόντος  “Εndo GIATM Black Radial with Tri-StapleTM Technology”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

10/10/2017 9:21 πμ
ΑΠ 82412 & 83042

Ανάκληση των συνολικών παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “GastriSailTM
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

10/10/2017 9:15 πμ
ΑΠ 74247

Ανάκληση παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος DIAQUICK H.pylori Cassette
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

9/10/2017 2:19 μμ
ΑΠ 74885

Ανάκληση  των παρτίδων (συνημμένο αρχείο) του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “FemoSealTM Vascular Closure System”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

28/9/2017 1:37 μμ
ΑΠ 55815

Ανάκληση  παρτίδων  του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “Ethicon PhysiomeshTM Flexible omposite Mesh”
Για να δείτε την απόφαση πατήστε

28/9/2017 1:30 μμ
Εμφάνιση 31 - 40 από 354 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 36