Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 34320

Ανάκληση παρτίδων ιατροτεχνολογικών προϊόντων της εταιρείας Biopsybell Srl.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα και τις παρτίδες, πατήστε στον ΠΙΝΑΚΑ