Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ανακλήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ΑΠ 17653

Ανάκληση των σειριακών αριθμών των μοντέλων ZomaJet 4 και ZomaJet 2 Vision του ιατροτεχνολογικού προϊόντος "Zomajet".
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τους σειριακούς αριθμούς, πατήστε στον ΠΙΝΑΚΑ