Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 91444

Ανάκληση των παρτίδων του παρακάτω πίνακα του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος, MDD Class  IIa, Iso- Gard Filter S (κωδικός προϊόντος 19211).
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ