Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 87513

Ανάκληση των αριθμών παρτίδας του in vitro διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος «Automated imuClone Anti-K (Kell) IgM του παρακάτω πίνακα της εταιρείας Immucor Medizinische Diagnostik GmbH.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ