Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 79708

Ανάκληση των παρτίδων του συνημμένου πίνακα του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος Tipro-ONE P –B-Block PRO Smart Safe (κατηγορίας  MDD Class IIb)
(Ενδοφλέβιοι καθετήρες κλειστού κυκλώματος)
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ