Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 79160

Ανάκληση  του προϊόντος << Lyra SARS-CoV-2 Assay (ref.:M120)>>

Κατασκευαστής:  QUIDEL CORPORATION, Ηνωμένες Πολιτείες
Εξ. Αντιπρόσωπος για την Ε.Ε.: MDSS GmbH, Γερμανία
Διάθεση στην Ελλάδα:  MEDTEQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ.