Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 78086

Ανάκληση των παρτίδων του παρακάτω πίνακα του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος DLP  Left Heart Vent (Καθετήρας Αποσυμπίεσης Αριστερής Κοιλίας) κατηγορίας  MDD Class ΙΙΑ.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ