Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 77816

Ανάκληση των παρτίδων του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος i-Cut Tissue morcellation system handpiece, line powered κατηγορίας  MDD Class ΙΙΑ του παρακάτω πίνακα.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ