Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 75949

Ανάκληση της παρτίδας 091220F51 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “AMSORB® PLUS PREFILLED G-CAN® 1.0L” με κωδικό AMAB3801.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ